Uwielbiam wiosnę, bo wtedy kwitną kwiaty i jest czemu robić zdjęcia. Kwiatek pochodzi z mojego ogródka przed domem.

AjUsZhvGzsxfjtMm

Wiesz...tego co Tusk go wywalił z Platformy za poniżanie Gejf3w!Pomimo jego WIELKICH ZASŁUG m.in. w Komisjach Sejmowych p/ko PiS NA TYM SAMYMPOLU NA KTd3RYM TY OPERUJESZ. czyli aisypoltknm i antykatolickim.Polakf3w od Twojej działalnosci nie przybędzie===>"Zawiadamiam o popełnieniu przez Stanisława Piętę aktualnego posła na Sejm R.P. n/wym. przestępstw:- zniesławienia oraz znieważenia, polegających na publicznym pomf3wieniu ponad dwu i pf3łmilionowej grupy osf3b o orientacji homoseksualnej, w treści interpelacji nr 12370, adresowanej do ministra kultury (sic!), o takie postępowanie oraz właściwości, ktf3re poniżają każdego człowieka; a mianowicie rzekome popełnianie aktf3w nekrofilii, pedofilii oraz zoofilii; ponadto w treści publicznej wypowiedzi dla dziennika "Rzeczpospolita" o rzekome "propagowanie pozytywnej pedofilii" - tj. czynf3w z art. 212 par. 1 k.k. oraz art. 216 par. 1 i 2 k.k.;- przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, polegającego na umyślnym działaniu na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, przy wysokim stopniu społecznego niebezpieczeństwa czynu - tj. czynu z art. 231 par. 1 k.k. w zw. z art. 115 par. 13 ust. 2 k.k. oraz art. 212 par. 1 k.k. a także art. 216 par. 1 i 2 k.k.U Z A S A D N I E N I EZgodnie z art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspf3lnym wszystkich obywateli. Art. 30 podkreśla, iż "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źrf3dło wolności i praw człowieka i obywatela. jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych."Norma art. 212 kodeksu karnego penalizuje czyn pomf3wienia osoby, grupy osf3b, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - o takie właściwości, ktf3re m.in. mogą ją poniżyć w oczach opinii publicznej. W realiach niniejszej sprawy, Stanisław Pięta, aktualnie sprawujący mandat posła na Sejm R.P. publicznie pomf3wił znaczną grupę osf3b, obywateli R.P. orientacji homoseksualnej, o rzekome popełnianie czynf3w przestępczych, mianowicie: nekrofilii, pedofilii, zoofilii, a także o rzekome propagowanie tzw. "pozytywnej pedofilii". Nie ulega wątpliwości, iż czyn ten zawiera oczywiste znamiona przestępstwa z art. 212 par. 1 k.k., bowiem pomf3wienie kogokolwiek o tego rodzaju czyny ewidentnie poniża go w oczach opinii publicznej.Norma art. 216 k.k. penalizuje czyn zniewagi, polegający na ugodzeniu przez sprawcę w tzw. wyobrażenie własnej wartości, godność człowieka. W realiach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, że czyn Stanisława Pięty wypełnia także znamiona przestępstwa z art. 216 par. 1 i 2. Sprawca ewidentnie bowiem ugodził w godność znaczącej grupy osf3b, obywateli R.P. orientacji homoseksualnej, na dodatek działając publicznie, a także za pomocą środkf3w masowego komunikowania.Art. 231 penalizuje m.in. przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, działającego na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego. W świetle art. 115 par. 13 ust. 2 k.k. funkcjonariuszem takim jest rf3wnież poseł na Sejm R.P. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 1 Konstytucji R.P. Rzeczpospolita Polska stanowi dobro wspf3lne wszystkich obywateli, w tym także osf3b orientacji homoseksualnej. Art. 30 Konstytucji R.P. (także inne normy prawa) stanowi, że obowiązkiem władz publicznych - w tym posła na Sejm - jest poszanowanie i ochrona godności człowieka. Należy zauważyć, że zgodnie m.in. z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30-10-2006 sygn. P 10/06 godność człowieka stanowi podstawę ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, zaś państwo (wspf3lnota państwowa), a pośrednio Narf3d jako suweren negatywnie oceniają wszelkie naruszenia godności obywateli. Trybunał podkreślał m.in. iż "Art. 1 i art. 30 Konstytucji nie mogą być traktowane w oderwaniu od siebie, są to bowiem przepisy określające ideowe podstawy ładu państwowego i społecznego (zob. J. Trzciński, Rzeczpospolita Polska dobrem wspf3lnym wszystkich obywateli, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980 -2005, Warszawa 2005, s. 456)." W realiach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, że Stanisław Pięta, będąc m.in. konstytucyjnie zobowiązany do poszanowania i ochrony godności obywateli - działając publicznie, umyślnie, z zamiarem bezpośrednim, zniesławił oraz znieważył ponad dwu i pf3łmilionową grupę obywateli orientacji homoseksualnej, nieprawdziwie przypisując im popełnianie odrażających przestępstw o podłożu seksualnym. Jest niewątpliwe, iż czynami tymi sprawca ewidentnie przekroczył uprawnienia, ktf3re aktualnie posiada jako poseł na Sejm R.P.Wobec powyższego uprzejmie proszę Pana Prokuratora o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Stanisławowi Pięcie; a następnie o skierowanie do Prokuratora Generalnego wniosku o wystąpienie do Sejmu R.P. o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Stanisława Pięty do odpowiedzialności karnej. Wyrażam nadzieję, że ukaranie tego rodzaju mowy nienawiści, szerzonej przez rzekomego "przedstawiciela narodu", przywrf3ci w Polsce respekt dla prawa.Informuję, iż zgodnie z art. 49 k.p.k. jestem pokrzywdzonym w niniejszej sprawie; jest nim bowiem każdy czyje dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przestępstwem. W mojej ocenie w niniejszej sprawie zawiadomienia o przestępstwie zostaną złożone także przez inne osoby.Jacek AdlerJEŚLI UWAŻASZ, ŻE STANISŁAW PIĘTAPOPEŁNIŁ PRZESTĘPSTWA MOWY NIENAWIŚCI PRZEŚLIJ TAKI WNIOSEK LISTEM POLECONYM DO PROKURATURY APELACYJNEJ W WARSZAWIE.Prosimy wszystkich o wzięcie udziału w tym proteście przeciwko mowie nienawiści posła - oszołoma. Takie wypowiedzi są zaprzeczeniem wolności słowa!Stanisław Pięta przekroczył wszelkie granice przyzwoitości!!!-----------------Ponadto redaktor naczelny "Gaylife.pl" Jacek Adler skierował wniosek o ukaranie posła Stanisława Pięty (PiS) do Sejmowej Komisji Etyki oraz zwrf3cił się do Marszałka Sejmu R.P. Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącej Klubu PiS Grażyny Gęsickiej o publiczne przeproszenie obywateli R.P. orientacji homoseksualnej za ten wyskok posła - oszołoma. Z ostatniej chwili:Wyskok Stanisława Pięty negatywnie ocenia także jego partyjny kolega, europoseł Marek Migalski na swoim blogu Tygodnik Wprost poinformował już o naszej inicjatywie TU KLIKNIJO sprawie pisze także Rzeczpospolita"
15.10.2012, 12:13 :: 92.96.228.208


flo

a mój zwariowany hiacynt się zawstydził nadchodzącej wiosny i nie chciał rosnąć xD
23.04.2009, 01:15 :: 79.186.151.57


olcia

piekne zdjecie
21.04.2009, 16:53 :: 87.105.213.186


hezotart

hihi...wszystko budzi się do życia :)
21.04.2009, 15:54 :: 78.133.207.18


nobotaak

za to też min. uwielbiam wiosnee ;)
21.04.2009, 15:31 :: ownlog.com
o mnie - portfolio - DevArt

kissed 2006 - 2009 ©